Quotes i Bonificacions

Preus:

Els podeu consultar al triptic informatiu 22/23

Bonificacions: 

  • Si hi ha dos membres o més d’una mateixa unitat familiar matriculats a l’escola tindran un 10% de descompte en la mensualitat, a partir del moment en que es faci efectiva la matrícula del segon inscrit.
  • Les famílies monoparentals tindran un 10% de descompte en la mensualitat.
  • L’alumnat amb un grau de discapacitat reconeguda i acreditada del 33% tindrà un 10% de descompte en les quotes mensuals.
  • Aquestes bonificacions només tindrien validesa en la inscripció de l’Oferta de Llarga Durada.
  • No són acumulables.
  • Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció i aportar la documentació pertinent com a requisit indispensable.

Els preus i bonificacions s’estableixen en l’Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l’Escola de Música de l’Alt Penedès.