L’EMAP

CREACIÓ:

L’Escola de música de l’Alt Penedès es va iniciar el curs 2006-2007 per cobrir el buit existent en l’oferta de l’ensenyament musical de base a la comarca de l’Alt Penedès. Va néixer, doncs, amb la voluntat de fer arribar la formació musical als municipis petits i mitjans que no disposaven de serveis municipals d’escola de música o que pretenien millorar-ne la qualitat.

L’objectiu principal  és dotar els ciutadans de municipis petits i mitjans d’accés a la formació musical de qualitat, de manera que aquesta sigui propera i oberta a la diversitat d’interessos. D’aquesta manera, des del Consell Comarcal, es lluita per a la igualtat territorial d’oportunitats en educació.

El projecte pretén també esdevenir un eix vertebrador a nivell cultural que uneixi i cohesioni els ciutadans, famílies, nens i nenes, dels diferents municipis i dinamitzi activitats culturals a la comarca.

Les Aules en funcionament són:

 • Aula d’Avinyonet del Penedès
 • Aula de Font-rubí i Vilobí
 • Aula de La Granada, Santa Fe i Puigdàlber
 • Aula de Mediona
 • Aula d’Olesa de Bonesvalls
 • Aula de Pacs i Les Cabanyes
 • Aula del Pla del Penedès
 • Aula de Sant Llorenç d’Hortons
 • Aula de Santa Margarida i els Monjos
 • Aula de Sant Martí Sarroca
 • Aula de Sant Pere de Riudebitlles
 • Aula de Subirats
 • Aula de Torrelavit

TIPOLOGIA DE CENTRE:

L’Escola de Música de l’Alt Penedès és una escola musical de base que ofereix ensenyaments no reglats, des de la qual qualsevol alumne/a pot preparar-se per accedir a un Conservatori o Escola de Música de Grau Professional o Superior, sense que aquest sigui l’objectiu principal del nostre centre. L’objectiu central és el de dotar els nens i nenes de recursos i competències per a la pràctica i el gaudi de la música individualment i, sobretot, en grup.

L’EMAP és una escola autoritzada pel Departament d’Educació, com expressa el Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la creació d ‘una escola de música, que autoritza l’aula de Sant Pere de Riudebitlles (2008) i les addendes subsegüents que autoritzen les aules del Pla del Penedès (2010), Sant Llorenç d’Hortons (2011) i La Granada (2011).

L’EMAP vol treballar en base a 4 àmbits formatius:

  1. El conjunt: Prioritzar la pràctica musical grupal.
  2. L’aprenentatge instrumental: Integrar els continguts musicals a partir de la pràctica  i no a  l’inrevés, cercar un ensenyament global i integral de l’alumne i adequar els continguts a les característiques de l’alumnat.
  3. La formació musical bàsica: Treballar l’aprenentatge actiu i significatiu que tingui un sentit per a l’alumne.
  4. La divulgació musical: Obrir-se al context social i defugir el caràcter exclusivament acadèmic. Promoure una escola de música oberta al territori que participi en la dinàmica cultural dels municipis i la comarca, així com la participació de tota la comunitat, més enllà dels alumnes.

L’EMAP treballa amb els següents objectius educatius com a base:

 • Sensibilitzar vers la música en totes les seves vessants i fomentar el gust per la pràctica musical individual i en grup.
 • Dotar als alumnes de les competències bàsiques per a llegir música, cantar i tocar un instrument musical.
 • Treballar a partir de la música una sèrie de competències clau per a la ciutadania com:  la creativitat, la comunicació, la convivència, el treball cooperatiu, la consciència i expressió culturals, l’aprendre a aprendre, etc.
 • Fer possible la iniciació a la música per a totes les edats.
 • Participar en la dinamització cultural dels municipis a partir d’activitats musicals: l’escola de música oberta i vinculada al territori, impulsant la creació de formacions instrumentals i conjunts integrats a la comarca.
Anuncis
%d bloggers like this: